NOVINKY

arr3NOVÉ a výhodné způsoby dopravy a platby !!!NOVĚ můžete platit své nákupy platební kartou (nejrychlejší způsob platby) nebo online bankovním...

KONTAKTY

Jana Vejvodová
Michalovice 66
293 01 Mladá Boleslav
tel: +420 774 890 277
info@bambolina.cz

ZBOŽÍ V AKCI

MOJE CENA 68 Kč
není skladem
MOJE CENA 68 Kč
skladem
MOJE CENA 47 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MOJE CENA 59 Kč
skladem
MOJE CENA 85 Kč
skladem
MOJE CENA 594 Kč
skladem

Obchodní podmínky » Reklamační řád

Chcete-li reklamovat zakoupené zboží, prosím, přečtěte si nejdříve níže uvedený Reklamační řád (tj. podmínky a další informace, jak při reklamaci postupovat). Děkuji.

 

Reklamační protokol naleznete zde: REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

REKLAMACE - otázky a odpovědi

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu www.bambolina.cz zastoupený podnikatelkou (fyzickou osobou):

Jana VEJVODOVÁ

se sídlem: Michalovice 66, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 04607279

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Mladá Boleslav, č. j. MMCH/35805/2015

Adresa pro doručování: Jana Vejvodová, Michalovice 66, 293 01 Mladá Boleslav

Telefonní číslo: 774 890 277

Kontaktní e-mail: info@bambolina.cz

 

1. Za jaké vady zboží odpovídám ?

Jako prodávající odpovídám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že:

- zboží má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisuji nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

- zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem (nejste podnikatelem), podle Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Jak postupovat při odstoupení od kupní smlouvy, se dozvíte ZDE.

 

2. Jaká je záruční doba na zboží ?

U nepoužitého spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

Nejste-li spotřebitelem (tj. zboží jste zakoupil jako podnikatel), není Vám tato záruka poskytována. Zákonná 24-měsíční záruční doba se vztahuje pouze na konečné spotřebitele.

 

3. Jaká práva z vadného plnění máte ?

V případě, že se v průběhu záruční doby (24 měsíců) vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno (jako zboží bez vady), máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

 

4. Kdy nelze právo z vadného plnění uplatnit ?

Právo z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

- jste o vadě před převzetím věci věděli;

- jste vadu sami způsobili;

- uplynula záruční doba zboží / výrobku

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

- opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;

- vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána (tj. u výrobku byla uvedena vada, kvůli které byla snížena cena).

Neodpovídám za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zavinněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 

5. Jak postupovat při reklamaci ?

 

POSTUP PŘI REKLAMACI:

1. Kontaktujte mě (emailem, telefonem), a to bez zbytečného odkladu, tj. co nejdříve po zjištění vady, neboť okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

2. Vadu mi popište a pokud je to možné zdokumentujte (fotografie).

Reklamované zboží mi posílejte zpět, až když se spolu ujistíme, že může jít skutečně o vadu (co je  a co není považováno za vadu naleznete v článku nahoře - bod. 1). Předejdete tak případnému omylu a zbytečnému posílání (poštovné...).

Pokud jsme se shodli, že by mohlo jít o vadu, přikročte, prosím, k dalšímu kroku (bod. 3).

3. Reklamované zboží zašlete zpět na adresu:

Jana VEJVODOVÁ

Michalovice 66

293 01 Mladá Boleslav

Při reklamaci příze přiložte veškeré adjustační pásky (tj. papírové pásky, které jsou natažené přes každé klubíčko), a to i z příze již použité. Pokud reklamujete již rozpracovaný výrobek (vadu jste zjistili až při práci - na pletenině apod.), je nutné spolu s reklamovanou přízí poslat i kompletní pleteninu, kterou jste z ní vyrobili. V opačném případě není možné vadu posoudit.

Pokud reklamujete ostatní zboží, zašlete s výrobkem (pokud je to možné) i původní obal.

Zboží musí být vždy řádně zabalené (aby nedošlo při přepravě k jeho poškození nebo ztrátě).

K reklamovanému zboží, prosím, přiložte řádně vyplněný REKLAMAČNÍ PROTOKOLdoklad o zakoupení zboží - fakturu (nebo vyplňte číslo faktury či objednávky v Reklamačním protokolu).

Ve vlastním zájmu vždy posílejte reklamované zboží doporučeně (za ztracené zásilky poslané obyčejně, tj. "bez dokladu" neručím). Neposílejte mi, prosím, reklamované zboží na dobírku, takové zásilky nepřijímám !

Poštovné za zpětné zaslání reklamovaného zboží hradí odesílatel (kupující).

4. Doručené reklamace vždy vyřizuji bez zbytečného odkladu. Reklamace bude posouzena a vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Pokud bude shledána jako oprávněná, je možná oprava zboží, vrácení peněz nebo výměna za jiné zboží. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni písemně - emailem.

5. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat zákazníkovi částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

6. Pokud bude reklamace uznána a jako řešení bude dohodnuto vrácení zaplacené kupní ceny, pošlu Vám danou částku zpět na bankovní účet, a to nejpozději 5 dnů od ukončení (závěru) reklamace. Číslo účtu, prosím, vyplňte v Reklamačním formuláři. Pokud ve formuláři nebude uvedeno žádné číslo účtu, zašlu peníze zpět na účet, ze kterého byly na můj účet poukázány.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 11. dubna 2017.

 

Máte-li jakékoliv další dotazy, nebo něčemu neruzumíte, prosím, kontaktujte mě.

 

DĚKUJI.

 

Vaše BAMBOLINA