Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Jana Vejvodová
Michalovice 66
293 01 Mladá Boleslav
tel: +420 774 890 277
info@bambolina.cz

ZBOŽÍ V AKCI

MOJE CENA 155 Kč
skladem
MOJE CENA 85 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MOJE CENA 93 Kč
není skladem
MOJE CENA 594 Kč
skladem

Obchodní podmínky a GPDR » Reklamační řád

Chcete-li reklamovat zakoupené zboží, prosím, přečtěte si nejdříve níže uvedený Reklamační řád (tj. podmínky a další informace, jak při reklamaci postupovat). Děkuji.

 

Reklamační protokol naleznete zde: REKLAMAČNÍ PROTOKOL

 

REKLAMACE - otázky a odpovědi

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu www.bambolina.cz zastoupený podnikatelkou (fyzickou osobou):

Jana VEJVODOVÁ

se sídlem: Michalovice 66, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 04607279

zapsanou v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Mladá Boleslav, č. j. MMCH/35805/2015

Adresa pro doručování: Jana Vejvodová, Michalovice 66, 293 01 Mladá Boleslav

Telefonní číslo: 774 890 277

Kontaktní e-mail: info@bambolina.cz

 

1. Za jaké vady zboží odpovídám ?

Jako prodávající odpovídám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že:

- zboží má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisuji nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy;

- zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá Vaší představě, máte v případě, že jste spotřebitelem (nejste podnikatelem), podle Občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Jak postupovat při odstoupení od kupní smlouvy, se dozvíte ZDE.

 

2. Jaká je záruční doba na zboží ?

U nepoužitého spotřebního zboží činí zákonná záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba.

Nejste-li spotřebitelem (tj. zboží jste zakoupil jako podnikatel), není Vám tato záruka poskytována. Zákonná 24-měsíční záruční doba se vztahuje pouze na konečné spotřebitele.

 

3. Jaká práva z vadného plnění máte ?

V případě, že se v průběhu záruční doby (24 měsíců) vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno (jako zboží bez vady), máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit.

Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ).

 

4. Kdy nelze právo z vadného plnění uplatnit ?

Právo z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

- jste o vadě před převzetím věci věděli;

- jste vadu sami způsobili;

- uplynula záruční doba zboží / výrobku

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

- opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;

- vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána (tj. u výrobku byla uvedena vada, kvůli které byla snížena cena).

Neodpovídám za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zavinněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 

5. Jak postupovat při reklamaci ?

 

POSTUP PŘI REKLAMACI:

1. Kontaktujte mě (emailem, telefonem), a to bez zbytečného odkladu, tj. co nejdříve po zjištění vady, neboť okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

2. Vadu mi popište a pokud je to možné zdokumentujte (fotografie).

Reklamované zboží mi posílejte zpět, až když se spolu ujistíme, že může jít skutečně o vadu (co je  a co není považováno za vadu naleznete v článku nahoře - bod. 1). Předejdete tak případnému omylu a zbytečnému posílání (poštovné...).

Pokud jsme se shodli, že by mohlo jít o vadu, přikročte, prosím, k dalšímu kroku (bod. 3).

3. Reklamované zboží zašlete zpět na adresu:

Jana VEJVODOVÁ

Michalovice 66

293 01 Mladá Boleslav

Při reklamaci příze přiložte veškeré adjustační pásky (tj. papírové pásky, které jsou natažené přes každé klubíčko), a to i z příze již použité. Pokud reklamujete již rozpracovaný výrobek (vadu jste zjistili až při práci - na pletenině apod.), je nutné spolu s reklamovanou přízí poslat i kompletní pleteninu, kterou jste z ní vyrobili. V opačném případě není možné vadu posoudit.

Pokud reklamujete ostatní zboží, zašlete s výrobkem (pokud je to možné) i původní obal.

Zboží musí být vždy řádně zabalené (aby nedošlo při přepravě k jeho poškození nebo ztrátě).

K reklamovanému zboží, prosím, přiložte řádně vyplněný REKLAMAČNÍ PROTOKOLdoklad o zakoupení zboží - fakturu (nebo vyplňte číslo faktury či objednávky v Reklamačním protokolu).

Ve vlastním zájmu vždy posílejte reklamované zboží doporučeně (za ztracené zásilky poslané obyčejně, tj. "bez dokladu" neručím). Neposílejte mi, prosím, reklamované zboží na dobírku, takové zásilky nepřijímám !

Poštovné za zpětné zaslání reklamovaného zboží hradí odesílatel (kupující).

4. Doručené reklamace vždy vyřizuji bez zbytečného odkladu. Reklamace bude posouzena a vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího obdržení. Pokud bude shledána jako oprávněná, je možná oprava zboží, vrácení peněz nebo výměna za jiné zboží. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. O výsledku reklamace budete informováni písemně - emailem.

5. V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat zákazníkovi částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

6. Pokud bude reklamace uznána a jako řešení bude dohodnuto vrácení zaplacené kupní ceny, pošlu Vám danou částku zpět na bankovní účet, a to nejpozději 5 dnů od ukončení (závěru) reklamace. Číslo účtu, prosím, vyplňte v Reklamačním formuláři. Pokud ve formuláři nebude uvedeno žádné číslo účtu, zašlu peníze zpět na účet, ze kterého byly na můj účet poukázány.

 

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 11. dubna 2017.

 

Máte-li jakékoliv další dotazy, nebo něčemu neruzumíte, prosím, kontaktujte mě.

 

DĚKUJI.

 

Vaše BAMBOLINA