Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

KONTAKTY

Jana Vejvodová
Michalovice 66
293 01 Mladá Boleslav
tel: +420 774 890 277
info@bambolina.cz

ZBOŽÍ V AKCI

MOJE CENA 155 Kč
skladem
MOJE CENA 59 Kč
skladem
MOJE CENA 65 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ


Obchodní podmínky a GPDR » Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ eshopu www.bambolina.cz

 

Ochrana osobních údajů je pro nás i pro vás velice důležitá. Prosíme vás proto, abyste si přečetli a seznámili se s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které obsahují všechny důležité informace.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) se dozvíte, jakým způsobem získáváme, používáme či jinak nakládáme s vašimi osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.bambolina.cz (dále jen „webové rozhraní“) a seznámíte se s tím souvisejícími právy a povinnostmi všech zůčastněných stran.

 

1. KDO JE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen "správce") ?

Správcem osobních údajů získaných prostřednictvím webového rozhraní www.bambolina.cz je:

 

Jana VEJVODOVÁ

IČ: 04607279

DIČ: CZ7857024802


Kontakní adresa: Jana Vejvodová, Michalovice 66, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon: 774 890 277
E-mail: info@bambolina.cz


Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na výše uvedených kontaktech.

 

2. JAKOU PLATNOU LEGISLATIVOU SE ŘÍDÍME ?

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME A ZPRACOVÁVÁME ?

jméno, příjmení

adresa (dodací a/nebo fakturační)

telefon

emailová adresa

přihlašovací jméno k uživatelskému účtu

IP adresa (síťový identifikátor), včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace

informace získané pomocí souborů cookies

 

4. JAK ZÍSKÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ?

Své osobní údaje nám poskytujete při vyplnění a následném odeslání objednávky a/nebo při zřízení uživatelského účtu (registraci) na webovém rozhraní www.bambolina.cz.

Při návštěvě a užívání tohoto webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 8 těchto Zásad.

 

5. PRO JAKÉ ÚČELY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME ?

Vaše osobní údaje vyplněné při objednávání zboží nebo služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat za účelem plnění kupní smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a pro účely ochrany našich právních nároků.

Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu (registraci) můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít pro zasílání obchodních sdělení (newsletterů) týkajících se našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout.

Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.
Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

 

6. PO JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME ?

Osobní údaje zadané při objednávce zboží či služeb a/nebo při registraci na webovém rozhraní využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění kupní smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.
Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení (newsletterů) v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní.

 

7. JAK OSOBNÍ ÚDAJE SPRAVUJEME A ZPRACOVÁVÁME ?

Správa a zpracování osobních údajů je prováděno Janou Vejvodovou, tj. správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také další zpracovatelé:

- Česká Pošta s.p. (přeprava zásilek)

- Zásilkovna s.r.o. (přeprava zásilek)

- Golemos s.r.o., se sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice (poskytovatel služby eshop-rychle.cz)


Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme na základě vašeho dotazu.

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám / subjektům, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností (účetní apod.).

Osobní údaje nepředáváme ani neprodáváme žádné další osobě.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo EU.

 

8. SOUBORY COOKIES

Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.bambolina.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies.

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Dále slouží pro měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách.
Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli - oskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI ?

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte tato práva:

9.1 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat nebo požadovat omezení jejich zpracování, a to buď písemně (emailem zaslaným na naši kontaktní emailovou adresu nebo dopisem zaslaným na naši doručovací adresu), telefonicky (na našem kontaktním telefonním čísle).

V případě obchodních sdělení (newsletterů) můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat způsobem uvedeným v emailu obsahujícím obchodní sdělení - tj. kliknutím na odhlašovací odkaz nebo zasláním zpětného emailu s informací, že již nechcete obchodní sdělení zasílat.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

9.2 Právo na přístup ke svým osobním údajům

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a na informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem (proč) je zpracováváme, kdo všechno je příjemcem těchto osobních údajů (komu budou zpřístupněny) a po jakou dobu budou vaše osobní údaje uložené a zpracovávané.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů.

9.3 Právo na opravu osobních údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu či doplnění. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, prosím, informujte nás o tom písemně (nejlépe emailem na kontaktní emailovou adresu).

9.4 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce. V případě, že správce neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, správce zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné zaslat písemně (emailem na kontaktní email nebo dopisem na kontaktní adresu).

9.5 Právo na omezení zpracování

Do doby vyřešení podnětu máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popřete jejich přesnost, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování, a to zasláním písemné žádosti (emailem na kontaktní email nebo dopisem na kontaktní adresu).

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

9.6 Právo na výmaz

Máte právo po nás požadovat výmaz vašich osobních údajů (právo "být zapomenut"), pokud vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány, nebo jste odvolali souhlas s jejich zpracováním, nebo jste vznesli námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo byly vaše osobní údaje zpracováváné protiprávně. Výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce.

9.7 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo vyžádat si vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

9.8. Jak můžete uplatnit svá práva

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů (písemně nebo telefonicky). Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme vždy maximálně vstříc.

Pokud nebudete s vyřízením vaší žádosti spokojeni, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů.

 

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 25.5.2018.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.
Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
- prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
- telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;
- písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
- v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).
Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.